• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Нормативні документи

/Files/images/d5f674774eaa.jpg


Нормативно-правові документи з питань
дошкільної освіти

· Конституція України.

· Конвенція про права дитини, ратифікована постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 р. № 789-ХІІ.

· Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р.

· Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ЇЇІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р.

· Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 р. № 3808-ХІІ, зі змінами від 18 червня 1999 р.

· Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІП, зі змінами від 24 квітня 2008 р.

· Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.

- Наказ Міністерства освіти і науки "Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах" від 01.06.2005 № 242/329

- Лист Міністерства освіти і науки "Про здійснення контролю за організацією харчування в дошкільному навчальному закладі" від 21.062007 № 1/9-394

· Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305.

· Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306.

· Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти України від ЗО січня 1998 р. № 32.

- Лист Міністерства освіти і науки "Про організацію обліку дітей дошкільного віку"

· Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі» від 1 жовтня 2002 р. № 1/9-434.

· Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 6 червня 2005 р. № 1/9-306).

· Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 7 вересня 2000 р. № 439.

· Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України», затверджене на­казом Міністерства освіти України від 20 серпня 1993 р. № 310.

· Наказ Міністерства освіти і науки України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» від 4 липня 2005 р. 396.

· Щодо присвоєння педагогічних звань «вихователь-методист», «старший вихователь» (лист Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2007 р. № 1/9-706).

· Про вивчення досвіду роботи педагогічних працівників під час атестації (лист Міністерства освіти і науки України від 4 листопада 2002 р. № 1/9-482).

· Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти України від 11 вересня 2002 р. № 509.

· Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки України від 18 лип­ня 2008 р. № 1/9-470).

· Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки України від 17 бе- -резня 2006 р. № 1/9-153).

· Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 3 травня 1999 р. № 127.

· Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2001 р. № 691.

· Лист Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2000 р. № 1/9-352 (рекомендації щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України).

· Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи (лист Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2001 р. № 1/9-439).

· Наказ Міністерства освіти і науки України «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України» від 28 грудня 2006 р. № 864.

· Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене на­казом Міністерства освіти і науки України від 7 листопада 2000 р. № 522.

· Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 114.

· Державні вимоги до системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді, затверджені наказом Міністерства освіти України від 25 травня 1998 р. № 188.

· Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затвер­джена наказом Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2003 р. № 486.

· Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 2 серпня 2005 р. № 458.

· Концепція екологічної освіти в Україні, затверджена рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2001 р. № 13/6-19.

· Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 27 листопада 2007 р. № 1/9-711).

· Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 4 жовтня 2007 р. № 1/9-583).

· Рекомендації щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти, затверджені науково-методичною комісією шкільної педагогіки, психології та школознавства Міністерстваї освіти України від 27 листопада 1997 р. № 6.

· Лист Міністерства освіти і науки України від 16.03. 2009 р. № 1/9 «Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів»;

· Лист Міністерства освіти і науки України від 10.06.2009 № 1/19-393 «Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році»;

· Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі»;

· Положення про центр розвитку дитини затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05. 10 2009 № 1124;

· Лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 № 1/9-812 «Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей»;

· Лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 № 1/9-810 «Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу»;

· Проект Концепції розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 навчальний рік;

· Лист Міністерства освіти і науки України від 27.05.2010 № 1/9-369 «Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів»

· Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" від 06.07.2010 № 2442-VI.

Нормативно-правові документи з питань
безпеки життєдіяльності

Перелік локальних нормативних актів з охорони праці в навчальному закладі

- Статут навчального закладу (наявність розділу з охорони праці)

- Колективний договір (наявність розділу з охорони праці)

- Угода з охорони праці навчального закладу, затверджена керівником цього закладу (укладається на календарний рік)

- Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці в навчальному закладі (узгоджується з профкомом та затверджується керівником навчального закладу)

- Положення про організацію роботи з охорони праці в навчальному закладі (затверджується керівником навчального закладу)

- Положення про навчання з питань охорони праці;

- Положення про комісію з питань охорони праці;

- Наказ про організацію роботи з охорони праці, призначення відповідальних осіб щодо проведення цієї роботи, як в цілому у закладі, так і в його структурних підрозділах (видається щорічно перед початком навчального року)

- Наказ про призначення осіб, відповідальних за пожежну безпеку

- Наказ про призначення відповідального за електрогосподарство

- Наказ про проведення атестації робочих місць за умовами праці (видається один раз на п'ять років)

- Наказ про затвердження складу комісії для перевірки знань з охорони праці (видається один раз на три роки)

- Наказ про організацію пожежного режиму в навчальному закладі

- Посадові обов'язки з охорони праці працівників навчального закладу з їх особистими підписами (доводяться до відома співробітників щорічно перед початком навчального року)

- Інструкції з охорони праці для всіх видів робіт (узгоджується з профкомом та затверджується керівником навчального закладу, переглядаються один раз на п'ять років)

- Інструкція з пожежної безпеки

- Технічний паспорт будівлі навчального закладу

- Акт (Паспорт) готовності навчального закладу за затвердженою формою (оформляється щорічно перед початком нового навчального року)

- Акти-дозволи на проведення занять у навчальних майстернях і спортивних залах (оформляється щорічно перед початком нового навчального року)

- Акт ревізії стану котельної (оформляється щорічно перед початком нового опалювального сезону)

- Акт гідравлічного випробування опалювальної системи (оформляється щорічно перед початком нового опалювального сезону)

- Акт готовності харчоблоку (оформляється щорічно перед початком нового навчального року)

- Акт перевірки опору ізоляції електромереж (оформляється один раз на три роки)

- Акт перевірки заземлення (занулення) обладнання (оформляється щорічно)

- Акти оформлення нещасних випадків на виробництві за формами Н-1, Н-5 (зберігаються 45 років)

- Акти оформлення нещасних випадків з учнями, вихованцями за формою Н-Н(зберігаються 55 років)

- Журнал обліку інструкцій з охорони праці з присвоєнням порядкового номера повинен охоплювати всі види робіт і професій закладу (ведеться спеціалістом з охорони праці або керівником навчального закладу)

- Журнал реєстрації проведення вступного інструктажу з охорони праці (оформляється спеціалістом з охорони праці або керівником навчального закладу при зарахуванні працівника на роботу)

- Журнал реєстрації проведення інструктажу з охорони праці на робочому місці (оформляється керівником структурного підрозділу при призначенні на посади всіх працівників, а в майбутньому не менше двох разів на рік у першому і другому півріччях)

- Журнал реєстрації протипожежного інструктажу (вступного і на робочому місці)

- Журнал реєстрації перевірки знань у працівників з І кваліфікаційною групою з електробезпеки

- Журнал адміністративно-громадського контролю з охорони праці

- Журнал реєстрації нещасних випадків, які сталися з працюючими в навчальному закладі

- Журнал реєстрації інструктажу студентів, учнів, вихованців з охорони праці при організації суспільно-корисної, продуктивної праці та проведенні позаурочних заходів

- Журнал реєстрації нещасних випадків зі студентами, учнями, вихованцями

- План евакуації людей (графічна та текстова частина) на випадок виникнення пожежі (аварійної ситуації)

Крім вказаних локальних нормативних актів з охорони праці у керівника навчального закладу або відповідальних осіб мають зберігатися (на робочому місці):

- Програми вступного, первинного інструктажів з охорони праці (затверджуються керівником навчального закладу)

- Протокол зборів трудового колективу (профспілкової організації) про вибори уповноваженого з охорони праці і представників у комісію з охорони праці

- Протоколи перевірки знань з охорони праці працівників навчального закладу (оформляється один раз на три роки, для вперше прийнятих на роботу – протягом місяця)

- Програма вступного інструктажу з охорони праці (узгоджується з профкомом та затверджується керівником навчального закладу)

- Програма первинного інструктажу з охорони праці на робочому місці (узгоджується з профкомом та затверджується керівником навчального закладу)

- Приписи органів державного нагляду та повідомлення про їх виконання

- Матеріали проведення атестації робочих місць за умовами праці (зберігаються протягом п'яти років)

- Повідомлення про наслідки нещасних випадків на виробництві (у виконавчий орган фонду соціального страхування, орган виконавчої влади, а в разі смертельного , групового або важкого нещасного випадку додатково: у територіальну інспекцію по нагляду за охороною праці, прокуратуру, об'єднання профспілок)

- Посвідчення про перевірку знань з охорони праці керівника навчального закладу, його заступників, спеціаліста з охорони праці і членів комісії з перевірки знань.

Кiлькiсть переглядiв: 605

Коментарi